Neokommunisták Szamuely Parkot avattak Győrben

A közösségi oldalaknak vannak területei, ahová, mintha soha "nem sütne be a nap", ahol örökösnek tűnő és teljes sötétség lakozik. Pont ilyen hely a Facebookon létrejött és közel kétezer kedvelővel rendelkező "Ellenforradalom 1956" nevű csoport, ahol a szimpatizánsok a legvadabb kommunista időket éltetik és azok könyörtelen vezetői előtt borulnak térdre.

A 100 éves évforduló apropóján most éppen a magyar történelem egyik legsötétebb korszakát, a Tanácsköztársaságot dicsőítik. A neokommunisták a proletárdiktatúra centenáriuma alkalmából emléktúrát szerveznek, Győrben pedig egész egyszerűen átragasztották a Malom-liget utcanév-tábláját, helyére a kor egyik legembertelenebb gyilkos vezetőjének, Szamuely Tibornak a neve került.

Az iskolai tanulmányait Győrben végző Szamuely Tibor a 133 napon át tartó vörös rémuralom egyik legbrutálisabb vezetője volt. A kommün nevű terrorállam népbiztosának kezéhez százak vére tapad.

A Tanácsköztársaság megalakulása után egy hónappal 1919. április 20-án, Győrött elhangzott beszédében Szamuely így fogalmaz: "Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába...most szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. A vértől nem kell félni. A vér - acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér."

Szamuely ezután a Lenin-fiúknak nevezett 200 fős halálosztó különítménnyel egy páncélvonaton járta az országot. A szerelvény utolsó kocsiját átalakították vesztőhellyé, amelyben helyet kapott egy mobil-akasztófa is. A népbiztos és csapata településről településre járva végezte ki ártatlanul megvádolt és ott helyben el is ítélt papok, tanult emberek, birtokos parasztok, módosabb zsidók százait.

1919. június 21-én, Solton például tíz embert akasztat fel, köztük a település jegyzőjét, Jászfalussy Károlyt, akinek kilenc hónapos várandós felesége sírva könyörög férje életéért. Szamuely embertelensége leírhatatlan. A népbiztos megígéri az asszonynak, ha a bitófa alatt, kötéllel a nyakában álló férje alól ő maga rúgja ki a széket, cserébe azonnal elvágja a kötelet és megkíméli a férfi életét. A kétségbeesett kismama férje életben maradásában bízva kirúgja a széket, mire Szamuely hátralép és nevetve nézi végig a férfi haláltusáját.

A kegyetlen Szamuely csupán egy nappal élte túl az 1919. augusztus elsején véget ért Tanácsköztársaságot. Másnap egy embercsempész segítségével átszökött Ausztriába, ahol a magyar határ közelében megállította egy osztrák határőr, mire Szamuely öngyilkos lett. Az őt övező általános közgyűlöletre jellemző, hogy egyetlen temetőben sem engedték eltemetni a helyiek. Savanyúkút mellett valahol a senki földjén hantolták el.

Ennek az embernek a nevére "kereszteltek most át" Győrben egy teret, egy olyan Facebook-csoport szerkesztői, akik büszkén hirdetik oldalukon: "Szamuely Tibor a proletár forradalom lelkiismerete volt...A Tanácsköztársaság számunkra örök példa, emlékét és igazságát kötelességünk megőrizni egy jobb kor számára! Számunkra a Tanácsköztársaság 133 napja a magyar történelem legdicsőbb időszaka."

"1956 percemberkék dáridója volt"

A Facebook-csoportnak természetesen számos idős követője van, akiknél az évtizedes szocialista agymosás teljesen kiölte a szürkeállomány realitásérzékért felelős sejtjeit és számukra valamiféle ép ésszel felfoghatatlan, kéjes retro-érzés Sztálint, Lenint, Kádárt ábrázoló képeket, szobrokat nézegetni.

Csakhogy egyre több köztük az olyan fiatal is, akik soha nem éltek diktatúrában, ám hittel vallják, hogy "a XX. század legnépszerűbb magyar politikusa, Kádár János elvtárs", de évről évre megünneplik Rákosi Mátyás születésnapját is.

A legelvakultabbak könnyben úszó szemekkel pislognak, amikor egy láda fenekéről előkerül valami "kommunista relikvia", mondjuk egy régi munkásőr egyenruha: "Köszönet és tisztelet annak a fiatalembernek, aki felkínálta részünkre ezt a családi hagyatékból megmaradt eredeti munkásőr kabátot. A munkásőr kabát néhány kiegészítővel ideális öltözet lesz október 23-án (a "nemzeti ünnepen"), és más hasonló bohózatok alkalmával."

Az 56-os forradalmat "fehérterrornak", "perc emberkék dáridójának" nevezik, Mansfeld Péterről pedig azt írják, "a hírhedt Szabó bácsi féle Széna-téri fegyveres terrorszervezet tagja volt." Október 23-án munkásőr egyenruhát öltenek és "Kádár János elvtárs" kedvenc ételével, paprikás krumplival "tisztelik meg a nemzeti ünnepet."

Tavaly november negyedikén, az 56-os forradalom leverésének napján pedig a bevonuló szovjet hadsereget éltették: "A szovjet hadsereg bevonult Budapestre és küzdelmes harcok során leverte az ellenforradalmat. Az országban a 13 napig tartó fehérterror után újra rend lett, a hatalom a dolgozó nép kezében maradt. Tisztelet a hősöknek! Hála és tisztelet a szovjet hadsereg katonáinak, akik hősi halált haltak Magyarországon az ellenforradalom elleni harcokban. Köszönet a hősöknek, akik másodszor szabadítottak fel bennünket."

Tulajdonképpen alig szerepel az oldalon olyan mondat, amely ne esne a kommunista rendszer bűneinek nyilvános tagadása büntető törvénykönyvi tényállás hatálya alá. Úgy tudom, korábban már volt, aki fel is jelentette az oldalt, ami ennek ellenére tovább működik és élteti Sztálintól Kádárig az összes népirtó, tömeggyilkos kommunista diktátort.

"Marx nem a múlt, hanem a jövő!"

Míg lassan már az is fasisztának minősül a liberálisok szemében, aki nemzetiszínű lobogót vesz a kezébe, addig a tízmilliók életét követelő kommunista ideológiák második fénykorukat élik progresszíviában. Csak két példa a közelmúltból: a strassbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága szerint nem önkényuralmi jelkép a vörös csillag. Jean-Claude Juncker pedig 2018 májusában, a németországi Trier városában részt vett Karl Marx szobrának a felavatásán, a kommunista filozófus születésének 200. évfordulója alkalmából.

Mindez persze nem is csoda, ha úgy vesszük, hogy a kommunizmus a globális világhatalom egyik első nagy próbálkozása volt arra, hogy létrehozza azt a közösségi együttélési formát, amellyel hosszabb távon fel lehet számolni a nemzeteket, az őket fizikailag és főként gazdaságilag is elválasztó határokat, majd az Amerikai Egyesült Államok mintájára létrejöhessen az Európai Egyesült Államok.

Az ideológia "bibliája" Marx: Kommunista Kiáltványa 1848 februárjában jelent meg először. A kommunizmus lényege az osztálynélküli társadalom és az elképzelések szerint a nemzetközi munkásmozgalom lett volna az, amely határokon felül egyesül és ez elvezet a várva várt célhoz, az államok nélküli társadalomhoz: világ proletárjai egyesüljetek!

Ehhez persze meg kell szüntetni az erős gyökereket jelentő keresztény alapokat, hisz a nagy birodalmak először a keresztény Európában fejlődtek nemzetállamokká. A világ többi részén csak ezután - a legtöbb helyen a gyarmattartótól való függetlenség kiharcolása után - jöttek létre a nemzetállamok európai mintára.

A kommunizmus nevű társadalmi kísérlethez Oroszország tűnt a legalkalmasabb kísérleti alanynak, hisz elég messze van Nyugat-Európától, amennyiben valami balul ütne ki. Ha viszont sikerül, azzal hatalmas területet és nem utolsó sorban egy ásványi anyagokban gazdag területet sikerül bekebelezni.

A feladatot egy német ügynök, bizonyos Vlagyimir Iljics Lenin kapta, akinek első dolga volt a cári rendszert megdönteni, vagyis a múltat végképp eltörölni. Csakhogy senki nem számolt Sztálinnal, akivel végleg kisiklott a kísérlet, amelybe belekeveredett Kelet- és Közép-Európa is. A kommunista társadalmi kísérlet tragikus véget ért, világszerte 50 millió áldozatot követelve.

Reneszánszát éli a nyílt társadalomban újjászülető kommunista ideológia

A kommunista kísérlet után a globális világhatalom úgy döntött, ha a fejeket nem lehet átmosni, akkor le kell őket cserélni. Ami viszont a II. világháború után elkezdődött és most újabb fokozatba kapcsolt (Nyugat-)Európában, az már nem egy újabb kísérlet, hanem rögtön a végrehajtási fokozat. Célpontjai a gyökereikhez, nemzeteikhez ragaszkodó fehér keresztény őslakosok lettek.

A folyamat fő részeként a középosztály lezüllesztése már viszonylag régóta tart, nem is kevés sikerrel. Ezzel egy időben Nyugat-Európa lakosságából gyakorlatilag kiölték a reprodukciós képességet. Ennek eszközei egyebek mellett a politikai korrektségnek nevezett taburendszer, az egyéni érdekeknek a közösség elé helyezése és persze az alkotmányos alapjogokkal való durva visszaélés különféle formái, melyek együttesen vezetnek oda, hogy Európa őslakossága már hosszú ideje folyamatosan csökken.

Az ideológia azt sugallja, a legjobb, ha nem is születik gyermeked, mert egyebek mellett "már a puszta létezésével is szennyezi a környezetet". Ezért aztán ne legyen vényköteles a fogamzásgátló, bárki rendelhessen interneten. Ha mégis megfogan a gyermek, abortáld. Akad, ahol már szülés közben is kérheted a terhesség megszakítását.

Ha mégis megszületik a gyermek, egzisztenciálisan hozzon nehéz helyzetbe a felnevelése: bölcsődék bezárása, az óvodák, iskolák, tankönyvek fizetőssé tétele stb. És persze a drága oktatási intézményekben az első naptól kezdve mosni kell a kicsi agyát, hogy alázatos kiszolgálója legyen a rendszernek, na meg persze ő maga soha ne akarjon majd szaporodni. A legjobb, ha a saját neméhez fog vonzódni, vagy valami kitalált elmebeteg frusztrációba fordulva teszi tönkre az életét.

Ehhez kellenek még a politikailag korrekt popsztárok, fesztiválok, mozifilmek, tévéműsorok, könyvek, reklámok, satöbbi, és mindenek előtt a hagyományos és természetes férfi- és női szerepek háttérbe szorítása, sőt démonizálása.

Ezzel páruzamosan az illegális bevándorlás támogatásával, megkezdődött idegen kultúrájú, többségében muszlim vallású népek betelepítése az öreg kontinensre. Mindezt képmutatóan arra hivatkozva, hogy csökken Európa lakossága. A muzulmán vallás nyílt támogatása egyébiránt arra vezethető vissza, hogy az iszlám is egy országokon átívelő hatalmas kalifátusban szeretne kiteljesedni, amely egybevág az Európai Egyesült Államokról álmodozók óhajával.

A kommunizmusnak sem sikerült...

Ezek után már érthető, miért nem piszkálja a rendszer egyik fontos eszközeként működő Facebook a kommunista diktatúrák kegyetlenségeit piedesztálra emelő oldalakat, posztokat. Amikor ők a gyűlöletbeszédre hivatkozva korlátozzák a szólásszabadságot és ezzel az indokkal felfüggesztik, vagy éppen megszűntetik felhasználói fiókok ezreit, akkor valójában nem a gyűlöletbeszédet tiltják, hanem azt a beszédet, amit ők gyűlölnek.

A neokommunisták pedig ezen felbátorodva egyre nagyobb erőre kapnak. Augusztus másodikához, Szamuely halálának évfordulójához kapcsolódva Győrben önkényesen "átkeresztelték" a Malom-ligetet Szamuely Parknak. Józan gondolkodású embereknek köszönhetően a felirat már nem éktelenkedik ott, de az oldal szerkesztői arra hívják fel a figyelmet, hogy ez a gerillaakció csak a kezdet volt: "A mai nappal megkezdjük a fontosabb kommunista utcanevek visszaállítását, egykori méltó nevük visszaadását."

Ahogy azonban a kommunizmus sem tudott végzetes sebeket ejteni a kereszténységen és a történelem legfejlettebb társadalmi együttélési formáján, a nemzetállamokon, úgy idővel az újabb próbálkozás is el fog bukni, mert a társadalommérnökök egy valamit rendre kihagynak a számításból: Istent. Az általa teremtett világ sok-sok ezer éves természeti törvényeit ugyanis nem lehet életellenes, elmeháborodott eszmékkel felülírni.

2019. 08. 10.
Fotó: https://www.facebook.com/kommunistaoldal/

https://prizma.blogstar.hu/./pages/prizma/contents/blog/82296/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?